Blog

Poszukujemy chętnych osób do prowadzenia bloga o schizofrenii. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt.  
Schizofrenia
Schizofrenia jest to zaburzenie psychotyczne, które charakteryzuje się zniekształceniem odbioru rzeczywistości oraz zaburzeniem w funkcjonowaniu.

Częstość występowania schizofrenii:
  • ryzyko zachorowania w ciągu życia na tą chorobę wynosi 1%
  • w takim samym stopniu dotyka kobiet i mężczyzn
Różnice płciowe dotyczą wieku, w jakim choroba się rozpoczyna:
  • u mężczyzn początek schizofrenii zaczyna się wcześniej, tj. pomiędzy 15 – 25 rokiem życia, niż u kobiet, u których choroba ta pojawia się w wieku 25 – 35 lat.
  • różnice w występowaniu schizofrenii dotyczą także statutu społeczno – ekonomicznego:
  • w warstwach uboższych społeczeństwa jest największy odsetek schizofreników (jest to najprawdopodobniej spowodowane samą chorobą, tzn. to choroba powoduje, że osoba zmienia na niższy swój status ekonomiczny: na skutek schizofrenii wiele osób traci pracę, relację z innymi ludźmi, z najbliższymi)


W rozwoju choroby ważny jest jej początek: im wcześniej osoba zachoruje, im wcześniej pojawią się charakterystyczne dla niej objawy, tym gorzej.

Schizofrenia dziecięca: dotyczy ok. 0,5 – 1 % dzieci
Schizofrenia późna: dotyczy ok. 10 % osób po 40. roku życia

Przyczyny schizofrenii:
Zachorowanie na schizofrenię może być spowodowane:

Czynnikami biologicznymi:
a)uwarunkowania genetyczne
b)urazy przed– i okołoporodowe (schizofrenia w znacznej części występuje u osób, których matki w drugim trymestrze ciąży przechodziły infekcje wirusowe)
c)nadmierna ilość dopaminy, czyli neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym

Czynnikami rodzinnymi:
a)często osoby chore wychowywały się w rodzinach, w których występowały nieprawidłowe sposoby komunikowania się: bardzo silnie naładowane emocjonalnie i krytykujące, natarczywe i ingerujące, wywołujące poczucie winy

Czynnikami psychospołecznymi:
a)występowanie nadmiernej ilości stresu przez dłuższy okres czasu
b)urazy psychiczne, wywołane np. przez jakieś tragiczne, traumatyczne doświadczenie
c)nadużywanie substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków